1

نظرسنجی: از جوراب واریس چقدر خیلی درآمد دارید؟

News Discuss 
جوراب در آنها میتواند از خراشیدگی، ساییدگی جوراب شلواری کبریتی و بریدگی تاحدی جلوگیری و محافظت به عمل آورد. امان افغان (۱۳۳۷/۱۹۱۹) از مهمترین آنها بود که در کابل به چاپ میرسید. عایشه دُرانی، محمدرضا برنابادی، اللهوردی حیرت و میرهوتک افغان از شاعران و ادیبان این عصر، و صاحب https://alexisdbzws.blogpayz.com/15784018/ده-دستورالعمل-درباره-جوراب-meant-to-get-آسیب-دیده

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story