1

صندوق فروشگاهی چیست؟

News Discuss 
بنابراین اگر در سالهای قبل (تا ۵ سال) با کد ملی شما خرید یا فروشی ثبت نگردیده باشد و یا سازمان وارد تراکنشهای بانکی شما نشود، قاعدتاً مالیاتی نیز از بابت آن سالها مطالبه نمیگردد. هدف اصلی از راهاندازی این سیتمها در فروشگاههای مختلف خردهفروشی، ثبت تمام خرید و https://bbsocialclub.com/story18071495/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-t712-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story